“To find health should be the object. Anyone can find disease”
~ Andrew Taylor Still

Iedereen loopt, spreekt, speelt, leert anders, iedereen is uniek!

Als logopediste kan je veel betekenen in de ontwikkeling en ontplooiing van een persoon.

Ik heb een groot hart voor kinderen. Ik vind het belangrijk kinderen de veiligheid te geven om zichzelf te mogen zijn en zichzelf te ontplooien, dit op een speelse, actieve, enthousiaste en professionele manier. Samen met hen doelen bereiken, op zoek gaan naar hun talenten, ze motiveren,… geeft me positieve energie en voldoening.

Leerstoornissen

Moeilijkheden met lezen (dyslexie) en spelling (dysorthografie).

Het kind heeft moeilijkheden met het omzetten van gesproken taal naar geschreven taal (spellen). En/of het kind heeft moeilijkheden met het omzetten van geschreven taal naar gesproken taal (lezen). Vlot en foutloos lezen en schrijven zijn vaardigheden die we in ons leven nodig hebben. Als logopedist ga ik op zoek naar een individuele aanpak voor elk kind. Zo kan ik de kinderen ondersteunen en remediëren tijdens deze leerprocessen.

Bewegend leren

Ik vind het belangrijk dat mijn therapieën actief zijn, ik breng de kinderen al bewegend dingen bij. Bewegend leren heeft een positieve invloed op hersenactiviteiten die belangrijk zijn om te leren. Het is goed voor de concentratie, stimuleert verbinding tussen de linker- en de rechterhersenhelft, betere opslag in het geheugen,… en het is vooral heel leuk!

Articulatie

Articulatie staat voor het verstaanbaar spreken en alle spraakklanken op een correcte manier vormen. Kinderen ondervinden soms moeilijkheden in hun ontwikkeling op het vlak van spraak. Ze kunnen bepaalde klanken nog niet correct vormen, klanken worden foutief gevormd of bepaalde klanken worden vervangen door andere klanken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen fonologische en fonetische articulatiestoornissen.

Bij een fonologische articulatiestoornis slaagt het kind erin om de klanken juist te vormen, maar worden de klanken nog foutief gebruikt in woorden. Er is dan sprake van fonologische vereenvoudigingsprocessen. Tot op een bepaalde leeftijd is het normaal dat kinderen deze vereenvoudigingsprocessen toepassen. Wanneer deze processen langer dan normaal blijven voortduren is er sprake van een stoornis.
Enkele voorbeelden: geel wordt uitgesproken als jeel, koe wordt uitgesproken als toe,…

Bij een fonetische articulatiestoornis spreekt het kind bepaalde klanken niet correct uit, klanken worden vervormd of klanken worden weggelaten. Het kind heeft bijvoorbeeld moeilijkheden bij het uitspreken van de /r/, de /s/ en de /t/ worden bijvoorbeeld uitgesproken met de tong tegen of tussen de tanden,…

Oro- myofunctionele therapie (OMFT)

Oro- myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rond de mond.
Het verstoord evenwicht komt door afwijkende mondgewoonten.
Het verstoorde evenwicht tussen de verschillende spieren heeft als gevolg dat er een vormverandering van de tanden/kiezen en of kaken voorkomt.

 

Verschillende afwijkende mondgewoonten:

  • Open mondgedrag
  • Mondademhaling
  • Afwijkende tongligging in rust
  • Afwijkend kauwen
  • Afwijkend slikken
  • Duim, vinger- en/of speenzuigen
  • Nagelbijten
  • Foutieve lipgewoonten (Liplekken/lipbijten)
  • Articulatieproblemen

 

Om de gevolgen van afwijkend mondgedrag te beperken, is het belangrijk dat er vroegtijdig behandeld wordt. De logopedische behandeling zal ongeveer een tien tot twintig behandelingen in beslag nemen. Het doel van de oefentherapie is het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren door verschillende oefeningen en het afleren van de afwijkende mondgewoonten, zodat de vorm en functie van de kaken en tanden/ kiezen weer hersteld kunnen worden.

 

Logopediste:
Charlotte Fryns

Contact

Contacteer mij via dit contactformulier, dan kan ik verder met u contact opnemen.